ILMESTYNEITÄ MUSANOMIA

Musanomat julkaistaan nettilehtenä marraskuussa 2015 alkaen.

SYKSY 2013 MUSANOMAT

SYKSY 2013

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

EDTNA- konferenssi Malmössä

Munuaisensiirron jälkeinen diabetes

Hoiva ja hoito iäkkäiden potilaiden dialyysihoidossa

Kuvallinen ohjausmateriaali hemodialyysipotilaan omatoimisuuden tukemisen välineenä

Transition kehittäminen nuoren aikuisen tueksi

Potilasturvallisuus osaksi hemodialyysipotilaan hoitoa

Studieresa till Rom

 

 

KEVÄT 2013 MUSANOMAT

KEVÄT 2013

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

Työssä jaksaminen vaatii harjoittelua

Sissinä Lastenklinikan osastolla K3

Matkalla Lundiin

Hoitotyön eettiset periaatteet

Musapäivät Turussa

Potilasturvallisuus hemodialyysiyksikössä

Odotusta... jännitystä, pelkoa, iloa

 

 

SYKSY 2012 MUSANOMAT

SYKSY 2012

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

EWOPA-konferenssi Hampurissa

EDTNA-konferenssi Strasbourgissa

Jäsenmatka Tallinnassa

Terveiset ANNA:n 43. kansainvälisestä symposiumista

Proteiinilisää, proteiinilisää...

Musapäivä vankilassa

Pohjoismaiden järjestöjen tapaaminen

 

 

KEVÄT 2012 MUSANOMAT

KEVÄT 2012

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

Valtakunnalliset HD -päivät

Munuaispotilaan hyvän hoidon kriteerit

Asiakastyytyväisyys hoitoyksiköissä

Ohjauksen laatu potilaiden arvioimana

EDTNA/ERCA konferenssi Dublinissa

Appelsiinisuklaakakku

Elävä munuaisen luovuttaja

 

 

SYKSY 2011 MUSANOMAT

SYKSY 2011

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

Onnistunut haimansiirto - entinen diabeetikko?

Munuaissairauksien vuodeosaston muutto

Ravitsemushoitosuositus

Minä tiedän, minä osaan, minä pystyn...

Näin syntyvät Musapäivät

 

 

 

 

SYKSY 2010 MUSANOMAT

SYKSY 2010

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

Kongressimatka Seattleen

Tunnelmia Nordiatrans-kongressista

PD-hoidon aloitus akuutisti

Puolalainen sairaanhoitaja Suomessa

Näitä polkuja tallaan - olen valmis

KYLLÄ elinluovutuskortilla Munuais- ja maksaliitto antaa kasvot elinsiirroille

 

 

 

SYKSY 2009 MUSANOMAT

SYKSY 2009

Sisälsi mm seuraavat artikkelit:

Suomalainen hoitaja Amerikassa

Liikunnalla terveyttä munuaispotilaille

Lämmönsäätely hemodialyysissä

EDTNA/ERCA:n 38:s kongressi

Kotihemodialyysitoiminta Satakunnan keskussairaalassa

Avusteinen PD

ANNA symposium San Diegossa