TEKIJÄNOIKEUKSISTA

Voinko liittää artikkeliini kuvan potilaastani ja käyttää kollegani kirjoittaman esitelmän tekstiä osana artikkeliani ?

uusin MUSANOMAT

Yleistä

MUSA ry:llä ei ole mahdollisuutta tarkistaa MUSANOMISSA tai MUSANETISSÄ julkaistavaksi annettujen juttujen ja kuvien tekijänoikeuksia eikä kuvissa tai teksteissä esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojan tilannetta. Tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset voivat ovat hyvinkin monimutkaisia, eikä niiden yksityiskohtainen käsittely ole tässä tarpeellista. Yhdistyksen julkaisutoimintaan useimmiten esiintulevat pääkohdat on käsitelty omina kokonaisuuksinaan. Asiasta syvemmin kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin tutustua sivun lopussa oleviin linkkeihin.

Materiaalin luovuttajan vastuu

Jokainen, jonka luovuttamaa materiaalia julkaistaan yhdistyksemme jäsenlehdessä tai kotisivuilla vastaa itse siitä, että materiaalin tekijänoikeusasiat ovat kokonaisuutena kunnossa ja kuvilla tai tekstien asiasisällöllä ei loukata kenenkään yksityisyyttä.

Kuvamateriaali pähkinänkuoressa

Varmin tapa on käyttää julkaistavassa materiaalissa vain itse ottamiaan kuvia tai kuvia, joiden ottajalta voi henkilökohtaisesti pyytää luvan niiden julkaisemiseen, mikä on yleensäkin kohteliasta tehdä samalla, kun ylipäätänsä pyytää kuvia käytettäväkseen. Se mitä tai ketä kuvissa esitetään ja missä asiayhteydessä kuuluu lähinnä yksityisyyden suojan puolelle.

Tekstimateriaali pähkinänkuoressa

Itse luotu teksti on ongelmatonta, jos tekstin asiasisältö tai aihepiiri ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä esimerkiksi rikkomalla vaitiolovelvollisuuden alaisia asioita. Mikäli tekstissä siteerataan suoraan jonkun toisen kirjoittamaa, julkaistua tekstiä, se tulee tehdä tavalla kuten siteerauksien merkinnästä ja lähdeviitteistä on määritetty.

Jos lainataan kollegan tekemää tekstimateriaalia on luonnollista pyytää häneltä lupa tekstin tai sen osien julkaisuun ja mainita hänen osuutensa materiaalin tuottamisessa joko tietolähteenä tai esimerkiksi ilmoittamalla hänet toisena artikkelin kirjoittajista.

Yksityisyys pähkinänkuoressa

Kuvattavalta kohteelta tulee olla lupa kuvan julkaisuun tai häntä ei tule pystyä kuvasta tunnistamaan. Kuvaan liittyvä teksti tai muu asiasisältö ei saa yhdistää henkilöä kuvaan eikä tekstisisältö tai muu materiaali ei saa rikkoa henkilön yksityisyyttä (henkilökohtaiset tiedot, vaitiolovelvollisuuteen kuuluvat asiat jne) ilman asianomaisen lupaa.

MUSA ry:n julkaisutoiminnan yhteydessä asia tulee esiin lähinnä silloin, kun hoitaja on ottanut kuvia juttunsa työpaikallaan (mihin pitää olla myös lupa), jolloin niissä ei saa esiintyä tunnistettavissa olevia asiakkaita ilman heidän lupaansa. Tässä tapauksessa ei riitä, että asiakkaalta on saatu lupa kuvaamiseen, vaan lupa pitää olla myös kuvan julkaisuun.

MUSANOMISSA ja kotisivuillamme julkaistava materiaali

MUSANOMISSA ja kotisivuilla julkaistut esitykset, tekstit ja kuvat jne ovat tekijänoikeuslain alaista materiaalia, jonka asianomaiset henkilöt (materiaalin luovuttajat) omistavat.

Luovuttamalla materiaalinsa MUSA ry:n käyttöön henkilöt antavat luvan materiaalinsa julkaisulle kokonaan tai osittain yhdistyksen hallinnoimissa medioissa (jäsenlehti, kotisivut tms) ja luovuttavat pääsääntöisesti julkaistavan materiaalin tekijänoikeudet MUSA ry:lle. Mikäli tästä periaatteesta on tarve poiketa, niistä sovitaan tarvittaessa erikseen yhdistyksen ja materiaalin luovuttajan kesken.

MUSA ry pyrkii käytössään olevilla teknisillä keinoilla (esimerkiksi ohjelmallisella suojauksella) estämään etenkin verkkosivuillaan julkaistun materiaalin luvattoman kopioinnin ja käytön niin haluttaessa.

Epäselvissä tapauksissa materiaali poistetaan MUSA ry:n nettisivuilta eikä sitä julkaista jäsenlehdessä tai muussa mediassa.

MUSA ry voi asiaa tarkemmin perustelematta vapaasti päättää, julkaiseeko se sille tarjotun materiaalin vai ei.

Hyvää lähdemateriaalia tekijänoikeuksien itseopiskelijoille