TUKEA VAILLA?

Onko tiedossasi kiinnostava ja hyödyllinen kehittämistyö tai koulutustapahtuma, jonka toteutumisen esteenä on vain henkilökohtaisten varojesi riittämättömyys?

Apurahaa vailla?

MUSA ry:n hallitus voi myöntää yhdistyksen jäsenelle apurahaa henkilökohtaisen anomuksen perusteella. Apuraha-anomukset on toimitettava joko kirjallisena apuraha-anomuksena tai lähettämällä oheinen sähköinen hakemuskaavake yhdistyksen puheenjohtajalle, joka esittelee anomukset hallituksen hyväksyttäväksi.

MUSA ry:n apurahaa voidaan myöntää munuaistautien hoitoon liittyvään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, kongresseihin ja opintomatkoihin sekä julkaisutoimintaan. Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä ammatillisiin tutkinto-opintoihin, laitehankintoihin tai MUSA ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Hakijan tulee apurahaa hakiessaan olla ollut MUSA ry:n jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Jäsenyysvuosien määrä voi vaikuttaa apurahan saamismahdollisuuksiin, erityisesti jos samanaikaisia hakemuksia on useita. Vastavuoroisesti MUSA ry edellyttää apurahan saajalta esimerkiksi artikkelia julkaistavaksi Musanomissa.

Tutustu sivun vasemmassa reunassa olevien linkkien kautta tarkemmin apuraharahaston sääntöihin sekä apuraha-anomukseen. Voit myös hakea apurahaa allaolevalla sähköisellä anomuksella ja täydentää sitä tarvittaessa sähköpostitse lähetettävillä liitteillä.

APURAHAHAKEMUS